Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Praxe

Pokud tě těší práce s dětmi, dokážeš s nimi komunikovat a toužíš je také něco nového naučit, tak na pedagogické praxi k tomu budeš mít skvělou příležitost. Žádný učený z nebe nespadl a my už se těšíme na tvé první pedagogické pokusy.

V předmětu Pedagogická praxe se naučíš  připravovat a realizovat výchovně vzdělávací činnosti pro děti předškolního věku a mladšího školního věku, rozpoznávat individuální zvláštnosti a subjektivní potřeby svěřených dětí a hodnotit objektivní podmínky, ve kterých bude výchovně vzdělávací činnost realizována.

Jak bude konkrétně praxe probíhat v průběhu tvého studia?

 1. Pedagogická praxe odborná - souvislá  v místě vašeho trvalého bydliště:
  • 1. ročník – 15 pracovních dnů v mateřské škole
  • 2. ročník – 15 pracovních dnů ve školní družině
  • 3. ročník – 15 pracovních dnů v mateřské škole
  • 4. ročník – 20 pracovních dnů v mateřské škole a školní družině
 2. Pedagogická praxe učební ve smluvních zařízeních naší školy:
  • 3. ročník – 4 hodiny týdně v mateřské škole
  • 4. ročník – 4 hodiny týdně ve školní družině a dalších zařízeních mimoškolní výchovy

V průběhu praxí budeš nejen pracovat s dětmi pod vedením vyučujícího  praxe z naší školy, ale také budeš získávat cenné zkušenosti a rady přímo od učitelek a vychovatelek v jednotlivých zařízeních. Po celou dobu si budeš tvořit své profesní portfolio  plné příprav, názorných ukázek a pomůcek, které následně využiješ nejen u maturitní zkoušky z Pedagogiky, ale také ve svém profesním životě či dalším studiu. 

Seznámíš s dokumentací v jednotlivých zařízeních a tím se ti  propojí teoretické znalosti o pedagogickém projektováním z předmětu Pedagogika s praktickou zkušeností. 

Také se budeš podílet na přípravě nejrůznějších besídek, přehlídek a jiných akcí pořádaných konkrétním zařízením – např. Dýňová slavnost, Halloween, Mikulášská besídka, Vánoční koledování, Den dětí, Den Země a spoustu dalších podle různých příležitostí.