Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Odborná praxe

Pokud Vás těší práce s dětmi, dokážete s nimi komunikovat a toužíte je také něco nového naučit, tak na pedagogické praxi k tomu budete mít skvělou příležitost. 

Předmět Pedagogická praxe se zaměřuje na  přípravu a realizaci výchovně vzdělávací činnosti pro děti předškolního věku a mladšího školního věku. Naučíte se nejen tedy činnosti připravovat, ale i rozpoznávat individuální zvláštnosti a subjektivní potřeby svěřených dětí a hodnotit objektivní podmínky, ve kterých bude výchovně vzdělávací činnost realizována.

Jak bude konkrétně praxe probíhat v průběhu vašeho studia?

  1. Odborná praxe průběžná ve smluvních zařízeních naší školy v Kroměříži
    • 2. ročník zimní období  – 4 hodiny týdně v mateřské škole
    • 2. ročník letní období  – 4 hodiny týdně ve školní družině 
  2. Odborná praxe bloková v místě bydliště:
    • 1. ročník zimní období – 10 pracovních dnů v mateřské škole a 10 pracovních dnů ve školní družině
    • 3. ročník zimní období  – 10 pracovních dnů v mateřské škole a 10 pracovních dnů ve školní družině


V průběhu praxí budete nejen pracovat s dětmi pod vedením vyučujícího  praxe z naší školy, ale také budete získávat cenné zkušenosti a rady přímo od učitelek a vychovatelek v jednotlivých zařízeních. Po celou dobu si budete tvořit své profesní portfolio, plné příprav, názorných ukázek a pomůcek, které následně využijete nejen u absolutoria, ale také ve svém profesním životě a zaměstnání v daném oboru. Prakticky se seznámíte s dokumentací v jednotlivých zařízeních a tím se vám propojí všechny teoretické znalosti, které postupně nabýváte v jednotlivých odborných blocích výuky, s praktickou zkušeností a názornými ukázkami. Také se budete podílet na přípravě nejrůznějších besídek, přehlídek a jiných akcí pořádaných konkrétním zařízením – např. Dýňová slavnost, Halloween, Mikulášská besídka, Vánoční koledování, Den dětí, Den Země a spoustu dalších podle různých příležitostí a vašeho zájmu.