Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

ERASMUS+ partnerství

United in Diversity „Your Story is My Value“

Od roku 2019 je naše škola součástí projektu ERASMUS + Partnerství. Účastníky projektu jsou učitelé i žáci naší školy. Pro vyučující je hlavní cíl tohoto projektu ve vzájemné inspiraci při používání různorodých výukových metod tak, aby naše výuka byla efektivnější, interaktivnější a obohacující.

Pro žáky je pak hlavní cíl uvědomění si, co to znamená být občanem EU. V neposlední řadě jde také o poznávání kultury a tradic jiných zemí a interakce s vrstevníky jiných národností.  Spolupráce byla navázána se školami z Velké Británie, Rumunska a Portugalska. Informace o projektu, účastnících a výstupech, které se týkají sdílení praxe, lze nalézt na webových stránkách projektu.  https://sites.google.com/view/united-in-diversity-erasmus/home

Titan Partnership Limited Velká Británie  www.titan.org.uk

Organizace Titan Partnership se nachází ve městě Birmingham, které je často považováno svým významem za druhé hlavní město Velké Británie. Tato organizace spolupracuje s mnoha  školami v Birminghamu. Jejím cílem je, prostřednictvím různých aktivit,  podpořit, motivovat a umožnit vzdělání dětem a mladým lidem. Zejména pak těm, jejichž rodinné zázemí by jim tuto podporu nemohlo poskytnout.

Colegial National Cantemir Voda Rumunsko www.cncv.ro

Je střední škola nacházející se v hlavním městě Rumunska Bukurešti a patří k velmi kvalitním a prestižním středním školám v zemi.

Agrupamento de Escolas Joao da Silva Correia Portugalsko www.aejsc.pt

Škola se nachází ve městě Sao Joao da Madeira a je součástí metropolitní oblasti Porta, které je vzdáleno 30 kilometrů. Jedná se o velkou školu jejíž součástí je jak škola základní, tak i střední.United in Diversity – Birmingham (Velká Británie)

Od 8. 12. do 12. 12. 2019 proběhla první návštěva v rámci našeho partnerství. Hostitelským městem se stal Birmigham, program zajišťovala organizace Titan Partnership Limited. Během tří dnů jsme navštívili tři typy různých škol. Vyučující měli možnost nahlédnout do systému výuky na daných školách, naše žákyně si na chvíli mohly vyzkoušet, jaké to je být studentem anglické střední školy. Celý pobyt byl přínosný v mnoha ohledech, ať už to bylo zdokonalení se v anglickém jazyce, získání nových poznatků o kultuře dané země či navázání nových přátelství.

Navštívené školy:

https://kes.org.uk/

https://thewaverlyschool.org/

https://auea.co.uk/


United in Diversity - Kroměříž

Ve dnech 6. 12. až 8. 12. 2021 to byla tentokrát naše škola, která se stala hostitelem pro naše partnery. Program byl skutečně nabitý. Naši hosté si mohli vyzkoušet tradiční moravské kroje, shlédnout divadlo o českých tradicích a upéct české vánoční cukroví. Jeden den jsme strávili ve Zlíně a navštívili jsme Muzeum jihovýchodní Moravy. Zde jsme shlédli expozice věnované Tomáši Baťovi a žáci měli také možnost zúčastnit se workshopu zaměřeného na filmovou animaci, kterou si pak na závěr svého pobytu vyzkoušeli v praxi. Dle reakcí našich partnerů se jim pobyt u nás velmi líbil a my už se těšíme na další setkání.


United in Diversity  – Bukurešť (Rumunsko) - www.cncv.ro

Poslední březnový týden roku 2022 jsme vycestovali do rumunského hlavního města. Tentokrát se organizace ujala střední škola Cantemir Voda. Během pestrého programu jsme se seznamovali s nedávnou historií Rumunska, inspirovali jsme se v přístupech ve vzdělávání a zkušenostech v rámci programu Erasmus, které má tato škola velmi bohaté. Měli jsme možnost blíže poznat kulturu této země, a také jsme se opět mohli setkat se zástupci našich partnerských organizací. Už teď se těšíme na poslední z návštěv, která nás čeká na začátku června 2022 v Portugalsku.