Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Ukrajinské děti pedagogické školy Kroměříž úspěšně vykročily do nového školního roku

7. září 2022

Události v březnu 2022 zasáhly do života mnohých, kteří nebyli lhostejní k nastalé situaci na Ukrajině. Snaha pomoci rodinám přicházejícím do Kroměříže motivovala pedagogy a studenty VOŠPS a SPgŠ Kroměříž k založení adaptační skupiny pro děti předškolního věku z ukrajinských uprchlických rodin. Bylo to impulsivní, empatické a zodpovědné rozhodnutí s mnoha otazníky.

Dnes po té několikaměsíční zkušenosti dobře víme, že bychom naše spontánní rozhodnutí a vůli poskytovat několik měsíců zázemí pro dvě desítky dětí ve věku od 3 do 6 let nezvládli bez pomoci mnoha lidí, firem a institucí kolem nás. Nyní, když se rozbíhá nový školní rok a děti z naší adaptační ukrajinské skupiny zdárně pokračují ve vzdělávání v kroměřížských mateřských školách i na školách základních, chceme vyjádřit velké poděkování všem, kteří v tom byli s námi.

S velkou vděčností při zpětném ohlédnutí vzpomínáme na důležité podporovatele a partnery naší adaptační dětské skupiny na VOŠPS a SPgŠ Kroměříž. S vybavením prostor, zajištěním materiálu pro činnost skupiny i s financováním stravování dětí, se zajištěním pedagoga z Ukrajiny nám výrazným způsobem jmenovitě pomáhali: firma Saker spol. s r.o., Kroměříž, Kamax-Metal s.r.o. Kroměříž, zaměstnanci Continental Barum s.r.o., Otrokovice, zaměstnanci MěÚ Kroměříž, firma VACUTEC Kroměříž, kroměřížská společnost Plastika a.s. Kroměříž, prodejna Dětská obuv Leona HavlíčkováRiegrovo náměstí KroměřížZahradnictví Postoupky a také řada jednotlivců z řad veřejnosti, rodičů a přátel naší školy.

Součinnost a podporu při zapůjčení vybavení nám poskytla MŠ Žižkova Kroměříž, MŠ Mánesova Kroměříž, MŠ Kollárova Kroměříž, obec Šelešovice i manželé Fekarovi s originálními hračkami z produkce jejich firmy Tojatoy. Dobrovolnické úsilí a další podporu věnovali studenti a pedagogové VOŠPS a SPgŠ Kroměříž.

Otevření dětské adaptační skupiny pro malé ukrajinské děti bylo více než jen projevem sympatií a pomoci. Stalo se jednoznačným důkazem, že se dokážeme semknout a bez dlouhých jednání a proslovů pomoci přesně tam a přesně tím, co je potřeba. Pro pedagogickou školu v Kroměříži to byl náročný a současně krásný úkol – vytvořit zázemí pro děti prchající ze svých ukrajinských domovů a připravit je na další cestu v českých školách. Podařilo se to nám všem dohromady.

Velké díky a krásný školní rok všem!