Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Program dne rodičů - 10. 11. 2023

19. října 2023

Rádi bychom vás pozvali na třídní schůzky, které budou v pátek 10. 11. 2023.


Program:

15:00 - 16:00 třídní schůzky v kmenových třídách

16:00 - 17:00 pohovory s vyučujícími

16:00 schůzka rodičů 1.A v hudebně školy (sbor)