Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Přípravný kurz k přijímacímu řízení na SŠ - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO

1. února 2024

Přípravný kurz k dovednostem z hudebně pohybové výchovy a jazykového projevu

Obsahem kurzu bude praktická příprava na školní přijímací zkoušku v oblastech:

  • ověřování rytmických, hudebně pohybových, intonačních a sluchových předpokladů – pěvecká nápodoba tónu, nápodoba předvedeného rytmického modelu, zpěv lidové písně Já do lesa nepojedu s transpozicemi do různých tónin, zpěv vybrané a připravené lidové písně, pohybové ztvárnění písně s tanečními kroky
  • ověřování jazykových předpokladů – čtení po přípravě (autorská pohádka) a improvizovaný rozhovor (např: záliby uchazeče, motivace ke studiu zvoleného oboru apod.)

Kurzy jsou určeny pro aktuální uchazeče o studium čtyřletého oboru Předškolní  a mimoškolní pedagogika přihlášené k přijímacímu řízení 2024.


Termín: pátek 1. března 2024 - odpoledne v čase 14:00–17:00 v budově školy

Rozsah kurzu: 3 hodiny

Poplatek za absolvování kurzu: 300,- Kč
(platba převodem na účet školy po potvrzení přijetí přihlášky do kurzu)

Lektoři: pedagogové školy

Maximální počet přihlášených uchazečů na kurz je 60.

Přihlášení již není (z kapacitních důvodů) možné.


Další informace: Účast na kurzu je dobrovolná a nezapočítává se do hodnocení přijímacího řízení.

Další informace včetně konkrétních požadavků a instruktážních videí najdete na webových stránkách https://sites.google.com/ped-km.cz/dod/