Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ pro školní rok 2023/2024 - informace o naplnění kapacity a možnosti zpětvzetí odvolání

24. května 2023

Ke dni 24. 5. 2023 jsme naplnili kapacitu 60 míst pro přijetí do 1.ročníku SŠ oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika pro školní rok 2023/2024, obdrželi jsme všech 60 zápisových lístků od přijatých uchazečů.

Uchazeči, kteří podali odvolání proti nepřijetí ke studiu, a nebylo jejich odvolání autoremedurou vypořádáno kladně, mají možnost své odvolání vzít zpět. Zpětvzetí je možno zaslat poštou, datovou schránkou nebo na email j.vitkova@ped-km.cz.