Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

OZNÁMENÍ O ZAPOJENÍ DO STÁVKY A PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLY dne 27. 11. 2023

22. listopadu 2023

Zaměstnanci Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy
Kroměříž (všichni pedagogičtí pracovníci i nepedagogičtí pracovníci) se připojují
k jednodenní stávce 27. 11. 2023
vyhlášené Českomoravským odborovým svazem
pracovníků školství.
Z důvodu objektivní příčiny nemožnosti zajistit provoz školy v tento den oznamuji
PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLY dne 27. 11. 2023. Provoz školy, tedy i vyučování všech
žáků SŠ a studentů VOŠ, bude obnoveno v úterý 28. 11. 2023.