Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Každý školní rok může být kouzelný a ANIMÁG je toho důkazem

9. září 2022

Celostátní soutěž animované tvorby dětí a mládeže – kroměřížský ANIMÁG už šest let provází tvořivé žáky ve věku 6-19 let téměř celým školním rokem. V červnu 2022 ukončený 6. ročník byl opět úspěšný. Díky spolupráci pořadatele VOŠPS a SPgŠ Kroměříž s městem Kroměříží, MŠMT i regionálními firmami Plastika a.s. a NWT se podařilo najít skvělé filmy od nadějným animátorů a po zásluze také odměnit jejich tvůrce v jednotlivých kategoriích.

Porota 6. ročníku spravedlivě rozhodla a rozdala zajímavé ceny a ocenění. Jak to dopadlo?

V kategorie 6-11 let / základní školy získal hlavní ocenění poroty snímek PÍSKOHRANÍ autorky Petry Buksové z Brna.

Zvláštní cena poroty za užití netradičního materiálu v animaci a celkovou barevnou harmonii s poetickým laděním byla udělena snímku POLÁMAL SE MRAVENEČEK autorky Emy Hurtové ze ZŠ a MŠ Prostřední Bečva.

Mimořádně jedno ocenění udělili také pořadatelé Animága za kvalitní týmovou animaci se skvělým nápadem k motivačnímu tématu soutěže u snímku JAK ŠEL KAREL DO TRAMTÁRIE CESTOU PLNOU FANTAZIE od třídního animačního týmu ze ZŠ Kolín V.

V další kategorii 6-11 let / ZUŠ a zájmové kroužky a instituce hlavní ocenění poroty putovalo na Slovensko za snímek DÚHOVÉ PRIATELSTVO od autorské dvojice Lea Skokan a Laura Gápová ze ZUŠ SŠ Letná Poprad.

Zvláštní cena poroty za nevšední zpracování neobvyklé tématiky s výraznou stránkou výtvarnou i jazykovou patřila snímku VRÁTNÁ KAMILA od animačního týmu ze ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň.

Autoři ve věku 11-15 let / základní školy a gymnázia letos porotu neinspirovali k udělení hlavního ocenění.

Zvláštní cenu poroty za animaci v reálném prostředí s vysokou kvalitou obrazu porota přiřkla snímku ÚTĚK TKANIČKY od autorek Sáry Pelantové a Kláry Stejskalové z Gymnázia Zábřeh.

Tvůrci v kategorii 11-15 let / ZUŠ a zájmové kroužky a instituce obeslali soutěž zajímavými filmečky. Hlavní ocenění poroty ve velké konkurenci získal snímek VELEN Z BOSKOVIC autora Dominika Jurečky ze ZUŠ Boskovice.

A zvláštní cena poroty za vtipně pojatý příběh s výraznou dynamikou a výrazným tvůrčím pojetím s názvem BANK BASTERS byla odeslána nadějným tvůrcům ze Studia Scala Brno.

V nejstarší věkové kategorii 15-19 let / střední školy se porota shodla na udělení hlavní ceny snímku s názvem O ČTYŘECH SVĚTECH KOLEM NÁS od autorky Magdaleny Hiršové z Kutné Hory.

ZUŠ a střední umělecké školy ve věkové kategorii 15-19 let do soutěže vyslaly kvalitní snímky a porota se mimořádně rozhodla udělit dokonce dvě hlavní ceny. První za snímek TOULKY S RODINOU RÁDSETOULAVOU autorky Marie Klowersové ze Střední umělecká školy Ostrava a další hlavní ocenění pro snímek PROMĚNY / Transformations – Život je změna od týmu autorů z Aeroškoly Praha.

Zvláštní cena poroty za využití klasické kreslené animace s nevšední poetikou příběhu a celkové výtvarné provedení putovala za snímek KÝM SA NEMINIE pro Barboru Šustrovou na ZUŠ SŠ Letná Poprad.

Protože se nový školní rok zdárně rozjíždí, ANIMÁG už se zase chystá a těší na oslovení všech školáků. Opět se bude čarovat pomocí animace. Sedmý ročník soutěže bude vyhlášen na přelomu října a listopadu 2022 a nabídne příležitost tvořit a výtvarně pomocí animace vyprávět zajímavé příběhy. Ty nejúspěšnější krátké filmečky v délce 2-3 minut se určitě propracují na přelomu května a června 2023 až na velké plátno kina.  Je na co se těšit. ANIMÁG dokáže každou poctivou snahu a um odměnit.

Školáci, buďte ve střehu a sledujte, co se bude dít na www.animag-kromeriz.cz.