Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Chůva pro děti v dětské skupině

Uzávěrka přihlášek 4.3.2024
Termín kurzu 3.2024 - 3.2024
Číslo akreditace 2022/19, do 30. 3. 2027
Cena 5 600 Kč
Počet hodin hod
Lektoři
Celkový počet uchazečů 2
Volné místa kapacita naplněna
Registrace byly ukončeny 4.3.2024

Zkouška profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině 69-073-MNabízíme jednodenní zkoušku pro získání (popř. doplnění) profesní kvalifikace s názvem Chůva pro děti v dětské skupině.

Složením zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině 69-073-M absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání chůva pro děti v dětské skupině, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.(Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M))


V návaznosti na novelu zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině mají od 1. 7. 2022 všechny nově vzniklé dětské skupiny (a od 1. 10. 2024 i ty stávající) povinnost mít mezi pečujícími osobami jednu osobu se zdravotnickým vzděláním nebo se zkouškou z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině.


Zkouška profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M) vám umožní:

  • získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině
  • splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny
  • založit vlastní dětskou skupinu


Zkouška se skládá z části písemné, ústní a praktické.

Témata zkoušky jsou dána hodnoticím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie.


Povinnou součástí zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky.


Délka zkoušky: 3,5 hodiny


Vstupní požadavky na uchazeče:

  • ukončené základní vzdělání
  • dosažení věku 18 let
  • bez logopedických vad
  • zkouška probíhá v českém jazyce