Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Uzávěrka přihlášek 4.3.2024
Termín kurzu 3.2024 - 3.2024
Číslo akreditace 2016/37, do 3. 8. 2026
Cena 4 800 Kč
Počet hodin hod
Lektoři
Celkový počet uchazečů 0
Volné místa kapacita naplněna
Registrace byly ukončeny 4.3.2024


Zkouška profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M


Nabízíme jednodenní zkoušku pro získání (popř. doplnění) profesní kvalifikace s názvem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M.Pro účely hodnoticího standardu je péči o dítě/děti v zařízení označována výchovná péče o dětský kolektiv v zařízeních, pro které je tato profesní kvalifikace odbornou způsobilostí podle zvláštních předpisů.

Složením zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M. Absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M., které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.   Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Národní soustava kvalifikací (narodnikvalifikace.cz).

Absolventi zkoušky mohou pečovat o děti v dětských skupinách, v zařízení, které je vázanou živností péče o dítě do tří let věku v denním režimu, nebo v lesních mateřských školách na pozici nepedagogických pracovnic a pracovníků. 

Zkouška profesní kvalifikace absolventa opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.). Je to také plnou kvalifikací pro péči o děti v dětských skupinách i v mateřských školách (chůva pro dvouleté děti v MŠ).


Zkouška se skládá z části písemné, ústní a praktické.

Témata zkoušky jsou dána hodnoticím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M.

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie.


Povinnou součástí zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky.


Délka zkoušky: 3 hodiny


Vstupní požadavky na uchazeče:

  • ukončené základní vzdělání
  • dosažení věku 18 let
  • bez logopedických vad
  • zkouška probíhá v českém jazyce