Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Aplikace absolventi - podmínky zpracování osobních údajů

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž jako správce osobních údajů zpracovává údaje, které absolvent školy uvede do registračního formuláře aplikace Absolventi výhradně za účelem:

  • statistickým v anonymizované podobě (jedná se o údaje o dosaženém vzdělání, pracovní pozici a místu výkonu povolání)

  • informačním (možnost informovat absolventy školy prostřednictvím zaslání informací na uvedenou emailovou adresu o novinkách, aktivitách ve škole, konání srazu absolventů, pořádání oslav školy apod.)

Údaje nebudou předávány třetí osobě, ani nebudou využívány k marketingovým účelům.

Poskytnutí údajů škole je zcela dobrovolné. Zapsáním osobních údajů do formuláře uděluje poskytovatel (absolvent) souhlas s jejich zpracováním. O rozsahu poskytovaných údajů jako o době jejich archivace rozhoduje poskytovatel (absolvent) sám. Údaje může kdykoliv upravit, vymazat prostřednictvím přihlášení a provedení změn údajů přímo ve svém účtu nebo zasláním požadavku pověřenci pro ochranu osobních údajů na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, či odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Škola si vyhrazuje právo vymazat údaje a zrušit uživatelský účet poskytovatele (absolventa), pokud od jeho založení uplyne doba 5 let.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Jindřich Gejdoš, tel. č. 571 428 741, email: poverenec-oou@ped-km.cz.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS k34vevz, emailem na adrese vospgs.spgs@ped-km.cz nebo poštou na adrese Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221, 767 01 Kroměříž.