Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Studium pedagogiky k výkonu činnosti pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou výchovnou činnost

Uzávěrka přihlášek 15.12.2022
Termín kurzu 1.2023 - 6.2023
Číslo akreditace MSMT- 758/2021-4-167
Cena 5 000 Kč
Počet hodin 40 hod
Lektoři PaedDr. Věra Millerová, PaedDr. Šárka Kozmíková, Mgr. Halka Prášilová, Ph.D., PhDr. Jaroslava Chudobová, Mgr. Eva Olahová, Mgr. Andrea Dittrichová, Mgr. Ludmila Lhotská
Celkový počet uchazečů 15
Volné místa 15
Registrace byly ukončeny 15.12.2022

Cílová skupina

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace pro výkon činnosti pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, kteří získali minimálně střední vzdělání s výučním listem získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.

Toto studium je realizováno podle § 22 odstavce 1 písmene b) zákona číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odstavce 2 písmene d) vyhlášky číslo 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů.