Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Studium pedagogiky k výkonu činnosti pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou výchovnou činnost

Kurz není k dispozici.

Cílová skupina

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace pro výkon činnosti pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, kteří získali minimálně střední vzdělání s výučním listem získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.

Toto studium je realizováno podle § 22 odstavce 1 písmene b) zákona číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odstavce 2 písmene d) vyhlášky číslo 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů.