Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

1 Doplňující didaktické studium německého jazyka

Uzávěrka přihlášek 15.12.2022
Termín kurzu 1.2023 - 6.2023
Číslo akreditace MSMT- 758/2021-4-167
Cena 7 000 Kč
Počet hodin 60 hod
Lektoři Mgr. Monika Parobková, Mgr. Petr Vaculík, Mgr. Martin Císař, PaedDr. Věra Millerová, Mgr. Halka Prášilová, Ph.D., Mgr. Andrea Dittrichová, Mgr. Libuše Polášková, Mgr. Ivana Kotasová, Mgr. Radka Brázdilová, PhDr. Jaroslava Chudobová, Mgr. Eva Olahová, Mgr. Ludmila Lhotská
Celkový počet uchazečů 15
Volné místa 15
Registrace byly ukončeny 15.12.2022

Cílová skupina:

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace učitele německého jazyka podle § 12 písmene b) a d) bod 2 zákona číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kteří získali magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. Kromě toho uchazeč prokáže znalost německého jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky.

Poznámka:

Bez platného certifikátu prokazujícího znalost německého jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky nezíská absolvent tohoto studia odbornou kvalifikaci učitele německého jazyka podle § 12 písmene b) a d) bod 2 zákona číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.