Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

1 Doplňující didaktické studium německého jazyka

Kurz není k dispozici.

Cílová skupina:

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace učitele německého jazyka podle § 12 písmene b) a d) bod 2 zákona číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kteří získali magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. Kromě toho uchazeč prokáže znalost německého jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky.

Poznámka:

Bez platného certifikátu prokazujícího znalost německého jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky nezíská absolvent tohoto studia odbornou kvalifikaci učitele německého jazyka podle § 12 písmene b) a d) bod 2 zákona číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.