Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Doplňující didaktické studium anglického jazyka

Uzávěrka přihlášek 15.12.2022
Termín kurzu 1.2023 - 6.2023
Číslo akreditace MSMT- 257/2018-1-181
Cena 7 000 Kč
Počet hodin 60 hod
Lektoři PaedDr. Věra Millerová, Mgr. Halka Prášilová, Ph.D., Mgr. Andrea Dittrichová, Mgr. Jindřich Gejdoš, Mgr. Monika Parobková, Mgr. Barbora Slaninová, Mgr. Petr Vaculík, Mgr. Martin Císař, PhDr. Jaroslava Chudobová, Mgr. Eva Olahová, Mgr. Ludmila Lhotská
Celkový počet uchazečů 15
Volné místa 15
Registrace byly ukončeny 15.12.2022

Cílová skupina

Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace učitele anglického jazyka podle § 12 písmene b) a d) bod 2 zákona číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kteří získali magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. Kromě toho uchazeč prokáže znalost anglického jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky.

Poznámka:

Bez platného certifikátu prokazujícího znalost anglického jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky nezíská absolvent tohoto studia odbornou kvalifikaci učitele anglického jazyka podle § 12 písmene b) a d) bod 2 zákona číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.