Tělovýchovné kurzy

Během studia na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální studenti/studentky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika mohou absolvovat volitelný 6-ti denní Zimní kurz činností v přírodě. 5 dnů probíhá výuka v oblasti Nízkých Tater v Mýtě pod Ďumbierom, kde jsou ideální podmínky pro lyžování, příznivé ceny ubytování, stravování i permanentek na vleky. Studenti/studentky si v průběhu kurzu zdokonalí své lyžařské dovednosti a naučí se uplatňovat je v různých podmínkách /terénních, sněhových/, zvládnou metodiku výuky lyžování dětí předškolního a mladšího školního věku. Důležitou součástí výcviku je i teorie – pohyb na sjezdových tratích a v zimním terénu, metodika výuky lyžování, lyžařská výzbroj a výstroj, nebezpečí hor, první pomoc apod. Na tento kurz navazuje 1 denní workshop pořádaný Univerzitou Palackého v Olomouci – Centrem APA v lyžařském středisku Troják s názvem Dny na Monoski. Zde se seznámí studenti/studentky s metodikou jízdy na monoski, biski, dále také s metodikou lyžování pro osoby se zrakovým postižením.

Ve druhém ročníku studenti/studentky odjíždějí na povinný 5-ti denní Letní kurz činností v přírodě. Forma kurzu je vždy volena tak, aby vyhovovala charakteru a požadavkům konkrétního třídního kolektivu. Jeho cílem je zdokonalení základních dovedností v oblasti turistiky (pobyt a orientace v přírodě, stanování, příprava stravy apod.) a získání poznatků k tomu, aby žáci/žákyně byli schopni v budoucnu sami organizovat různé turistické akce (kurzy, pobyty v přírodě) pro děti i mládež a plánovat a realizovat jejich náplň. Důležitou součástí turistického kurzu je také kulturně poznávací činnost (prohlídka významných kulturních památek, návštěva výstav, muzeí apod.). Tyto kurzy probíhají v turisticky atraktivních oblastech v České republice.