Zahraniční spolupráce

V rámci projektu Erasmus+ (mobility) se také v letošním roce uskutečnila stáž studentů VOŠPS a SPgŠ Kroměříž v partnerské organizaci v jihoanglickém přímořském městě Plymouth. 

Od  22.února do 7. března 2015  skupina deseti studentů naší školy měla praktickou příležitost si ověřit jazykovou i odbornou zdatnost a načerpat nové zkušenosti.

logo

Stáž proběhla v charitativních obchodech (Dame Hannah Rogers, YMCA, YMCA Furniture Shop, Oxfam, PDSA, British Red Cross Shop Centre, Cancer Research Mutley a jiné), v charitativních sociálních zařízeních pro postižené, závislé a pro lidi v nouzi (Hamoaze House, Longcause Community Special School a Plymouth Mind a jiné) a v církevní charitativní organizaci Street Pastors (Shekinah Mission) a v childcare centre (Willow Childcare Centre). Každý student pracoval zvlášť na určeném místě. Studenti byli ubytovaní v rodinách s plnou penzí.

Hlavní obsah stáže: Po úvodním proškolení stážisté během dne pracovali v charitativních obchodech (charity shops) a v předškolním zařízení (childcare centre/kindergarten). Ve večerních a nočních hodinách se stážisté podíleli na terénní práci ve spolupráci s místními církvemi (Baptist Church, Methodist Church,…).

Mgr. Petr Vaculík

ppt-icon Pezentace 2015