Praxe

Studenti/studentky vyššího odborného studia vykonávají dle učebního plánu akreditovaného vzdělávacího programu odbornou praxi průběžnou a blokovou a odbornou praxi k absolventské práci. Praktická příprava je zajištěna na pracovišti fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání, a které uzavřely Smlouvu o zajištění praktické přípravy studentů oboru Sociální pedagogika 75-32-N/06 formou odborné praxe blokové/formou odborné praxe průběžné.

Druhem činnosti v rámci odborné praxe, kterou budou studenti při praktické přípravě vykonávat, je příprava, realizace a evaluace sociálně pedagogických činností.

a)průběžná odborná praxe:

1. ročníky – 4 hodiny týdně ve školských zařízeních a v zařízeních sociálních služeb v okrese Kroměříž

Vyučovací hodina odborné praxe trvá 60 minut. Odborná praxe průběžná se realizuje v rozsahu 4 hodin v určeném dni praxe. Jejich rozvržení záleží na dohodě organizace a garanta odborné praxe průběžné. Odborná praxe průběžná probíhá v každé studijní skupině 1x v týdnu (úterý, středa, čtvrtek) v měsíčních blocích – říjen, listopad, prosinec, únor, březen, duben, květen (podle provozních možností školy a pracoviště odborné praxe průběžné).

b)bloková odborná praxe– ve smluvně zajištěných zařízeních regionu Morava

2. ročníky – 20 pracovních dnů

3. ročníky – 20 pracovních dnů

Odborná praxe bloková se realizuje v rozsahu 20 pracovních dnů, 6 hodin denně.  Vyučovací hodina odborné praxe trvá 60 minut.

odborná praxe k absolventské práci

3. ročníky – 5 hodin týdně

Odborná praxe k absolventské práci se realizuje v rozsahu 5 hodin týdně.  Vyučovací hodina odborné praxe trvá 60 minut. Zahrnuje pravidelnou docházku na individuální konzultace s vedoucím absolventské práce, vyhledávání literatury na odborných pracovištích a knihovnách, práci s výzkumnou skupinou a návštěvy v různých pedagogických a sociálních zařízeních s ohledem na zvolené téma práce

Pracoviště praxe v okrese Kroměříž:

Základní škola a mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž, Havlíčkova 1265,Kroměříž

ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury, F. Vančury 3695, Kroměříž

Dětský domov Kroměříž, U Sýpek 1306, Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábřeží 4262, Kroměříž

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, Karla Čapka 3333, Kroměříž

Poradenské centrum pro sluchově postižené o.p.s. Velehradská 625, Kroměříž

SONS z.s. Kroměříž, Velehradská 625, Kroměříž

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Havlíčkova 2945, Kroměříž

Astras o. p. s. – Sociální služby pro osoby bez přístřeší, Purkyňova 702/3, Kroměříž

Klubíčko Kroměříž z.s. Albertova 4062, Kroměříž

Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace, Slovanské náměstí 3920/1, Kroměříž