Praxe

Sociální pedagogika 75-32-N/06:

a) odborná praxe průběžná:

Vyučovací hodina odborné praxe průběžné trvá 45 minut. Odborná praxe průběžná se realizuje v rozsahu 4 hodin v určeném dni praxe. Jejich rozvržení záleží na dohodě organizace a vedoucího učitele praktického vyučování. Odborná praxe průběžná probíhá v každé studijní skupině 1x v týdnu v měsíčních blocích – říjen, listopad, prosinec, únor, březen, duben, květen (podle provozních možností školy a pracoviště odborné praxe průběžné).

b) odborná praxe bloková – ve smluvně zajištěných zařízeních

c) odborná praxe k absolventské práci

 

Smluvně zajištěnými pracovišti v okrese Kroměříž jsou:

 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03

a) odborná praxe průběžná:

Vyučovací hodina odborné praxe průběžné trvá 45 minut. Odborná praxe průběžná se realizuje v rozsahu 4 hodin v určeném dni praxe. Jejich rozvržení záleží na dohodě organizace a vedoucího učitele praktického vyučování. Odborná praxe průběžná probíhá v každé studijní skupině 1x v týdnu v měsících – září, říjen, listopad, prosinec –  v mateřské škole za ZO a únor, březen, duben, květen – ve školní družině za LO.

b) odborná praxe bloková: – ve smluvně zajištěných zařízeních

c) odborná praxe k absolventské práci