Absolutorium

Informace k absolutoriu

Dokumenty:

Termíny absolutorium 2019

Zkušební komise 2019:

Opravný a náhradní termín absolutoria ve školním roce 2018/2019:

Tématické okruhy k jednotlivým zkouškám 2019: