Tělovýchovné kurzy

Během studia na SPgŠ absolvují žáci/žákyně dva povinné tělovýchovné kurzy –  lyžařský a turistický.

Ve druhém ročníku je realizován 5-ti denní lyžařský kurz. V posledních letech probíhá lyžařský výcvik v oblasti Nízkých Tater v Mýtě pod Ďumbierom, kde jsou ideální podmínky pro lyžování, a příznivé ceny ubytování, stravování i permanentek na vleky. Žáci/žákyně si v průběhu kurzu zdokonalí své lyžařské dovednosti a naučí se uplatňovat je v různých podmínkách /terénních, sněhových/, zvládnou metodiku výuky lyžování dětí předškolního a mladšího školního věku. Důležitou součástí výcviku je i teorie – pohyb na sjezdových tratích a v zimním terénu, metodika výuky lyžování,  lyžařská výzbroj a výstroj, nebezpečí hor, první pomoc apod.

Ve třetím ročníku žáci/žákyně odjíždějí na 5-ti denní turistický kurz. Forma kurzu je vždy volena tak, aby vyhovovala charakteru a požadavkům konkrétního třídního kolektivu. Jeho cílem je zdokonalení základních dovedností v oblasti turistiky (pobyt a orientace v přírodě, stanování, příprava stravy apod.) a získání poznatků k tomu, aby žáci/žákyně byli schopni v budoucnu sami organizovat různé turistické akce (kurzy, pobyty v přírodě) pro děti i mládež a plánovat a realizovat jejich náplň. Důležitou součástí turistického kurzu je také kulturně poznávací činnost (prohlídka významných kulturních památek, návštěva výstav, muzeí apod.). Tyto kurzy probíhají  v turisticky atraktivních oblastech v České republice.