Školská rada

Členové rady

Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Monika Parobková.

Členové školské rady
Michaela Blahová, radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí, neziskového sektoru a rodinné politiky
Miluše Suchnová, ředitelka MŠ Spáčilova Kroměříž
Mgr. Romana Dluhošová, za pedagogické pracovníky
Mgr. Monika Parobková, za pedagogické pracovníky
P. Věra Blažková, za zákonné zástupce nezletilých žáků
Veronika Kytlicová, za zletilé žáky SPgŠ a studenty VOŠ

Kontakt pro přímé oslovení školské rady VOŠPS:

skolskaradavos@seznam.cz

Jednací řád:
Jednací řád

Dokumenty: