Školská rada

Členové rady

Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Monika Parobková.

 

Členové školské rady
Mgr. Roman Hoza – krajský zastupitel, starosta města
Vratislav Krejčíř – místostarosta města Kroměříž
Mgr. Romana Dluhošová, za pedagogické pracovníky
Mgr. Monika Parobková, za pedagogické pracovníky
Monika Hýžová – za zákonné zástupce nezletilých žáků
Veronika Kytlicová, za zletilé žáky SPgŠ a studenty VOŠ

Kontakt pro přímé oslovení školské rady VOŠPS:

s.rada@ped-km.cz

Jednací řád:
Jednací řád

Dokumenty: