Přijímací zkoušky

Informace o přijímacím řízení a o studiu ve školním roce 2019/2020 obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Přihlášky potvrzené základní školou společně s lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti ke
vzdělávání (formulář ke stažení na webových stránkách školy) podávají zákonní zástupci žáků
(poštou nebo osobně) do 1. března 2019 ředitelce školy.

pdf-icon Informační leták Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Výsledky hodnocení přijímacího řízení pro studijní obor SŠ PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA z 12. 4., 15. 4., 16. 4. a 17. 4. 2019

pdf-icon vysledkova_listina_spgs_2019

Kritéria a požadavky pro přijímací řízení a způsob hodnocení jejich splnění na školní rok 2019 /2020 – obor: 75-31-M/01 – Předškolní pedagogika a mimoškolní pedagogika, forma: 4 leté denní studium / 1. kolo přijímacího řízení

pdf-icon Kritéria SŠ 2019-2020

Vzor odvolání:

doc_icon vzor-odvolani

Vzor zpětvzetí odvolání

doc_icon vzor-zpetvzeti-odvolani

 

ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

PŘIJÍMAČKY-JPZ_schema_2019

 

Přihláška ke studiu na SpgŠ:


Ilustrační testy k jednotlivé PZ na stránkách CERMATu najdete zde.