Přijímací zkoušky

Informace o přijímacím řízení a o studiu ve školním roce 2019/2020 obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Přihlášky potvrzené základní školou společně s lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti ke
vzdělávání (formulář ke stažení na webových stránkách školy) podávají zákonní zástupci žáků
(poštou nebo osobně) do 1. března 2019 ředitelce školy.

pdf-icon Informační leták Předškolní a mimoškolní pedagogika 

KRITÉRIA A POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZPŮSOB HODNOCENÍ JEJICH SPLNĚNÍ

pdf-icon Kritéria SŠ 2019-2020

Informace k přípravnému kurzu k přijímacím zkouškám na SPgŠ zde.

ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

PŘIJÍMAČKY-JPZ_schema_2019

 

Přihláška ke studiu na SpgŠ:

Vzor odvolání:

doc_icon Vzor odvolání

Vzor zpětvzetí odvolání

doc_icon Vzor-zpětvzetí odvolání

Ilustrační testy k jednotlivé PZ na stránkách CERMATu najdete zde.