Výtvarná výchova s metodikou

Odborný předmět výtvarná výchova s metodikou je zaměřen na praktické zvládnutí základních technik výtvarné tvorby s důrazem na jejich praktickou aplikaci v prostředí mateřské školy, školní družiny, domů dětí a mládeže apod. Nedílnou součástí předmětu jsou také kapitoly z dějin výtvarné kultury.

Od prvního až do čtvrtého ročníku žáci/žákyně absolvují průpravu v kresbě, malbě a modelování. Postupně se přechází ke grafickým technikám, práci s papírem a dalším kombinovaným technikám. Zájemci o prohloubení výtvarných dovedností mohou ve třetím a čtvrtém ročníku navštěvovat povinně volitelný předmět výtvarné praktikum. Nově je do rozvrhu ve druhém ročníku zapojen i samostatný předmět metodika výtvarné výchovy, který shrnuje důležité pojmy a tematické oblasti  uplatnitelné v přímé práci s dětmi se zaměřením na výtvarné činnosti v prostředí mateřské školy a školních družinách. Jako přípravu k maturitě zařazujeme do čtvrtého ročníku povinně volitelný předmět seminář výtvarné výchovy, v němž jsou upevňovány zejména teoretické vědomosti z dějin umění i metodiky výtvarné výchovy.

Žáci/žákyně cílenou volbou výtvarné výchovy s metodikou zakončují středoškolské studium v rámci maturitní zkoušky vykonáním praktické části a následně i teoretické části z výtvarné výchovy s metodikou.

Cílem předmětu je rozvoj tvůrčích schopností žáků/žákyň, jejich dovednosti při přípravy a vedení výtvarných činností a projektů dětí v předškolních a mimoškolních zařízeních. Společně s dalšími odbornými předměty vytváří základ pro zvládnutí pedagogické praxe a následně i profesní dráhy v oblasti předškolní a mimoškolní pedagogiky.

Odkaz na fotky pro výtvarnou inspiraci a metodiku: https://vytvarkapajda.rajce.idnes.cz/