Pedagogika

Pedagogika je základní odborný předmět, který přispívá ke kultivaci  osobnosti žáků/žákyň a vybavuje je kompetencemi nezbytnými pro výkon pedagogické profese v zařízeních předškolní a mimoškolní výchovy.

Žáci/žákyně si osvojí poznatky z teorie a praxe předškolního vzdělávání, získají přehled o funkcích, obsahu, metodách a prostředcích výchovy ve volném čase a k volnému času. Učební látku předmětu  tvoří vybraný soubor poznatků z různých pedagogických oborů: obecné, předškolní, mimoškolní a srovnávací pedagogiky, všech disciplín speciální pedagogiky, dějin pedagogiky a pedagogiky managementu. Významná pozornost je věnována alternativním vzdělávacím modelům v současném českém školství a informacím o moderních pedagogických proudech a hnutích.

Pedagogika se vyučuje po celé čtyři roky studia.

Žáci/žákyně se zúčastňují seminářů s aktuální pedagogickou tematikou, které organizují SPgŠ i jiná odborná pracoviště. Vlastní pedagogickou profilaci si prohlubují v praktické činnosti jako vedoucí volnočasových aktivit nebo jako dobrovolníci v různých edukačních a sociálních zařízeních.

Knihovna Pedagogiky

Knihovna Speciální pedagogiky