Informatika

V předmětu Informatika si žáci/žákyně osvojují vědomosti a dovednosti práce s počítačem a na internetu. Získané dovednosti uplatňují  také při výuce v dalších předmětech.

Předmět informatika je zařazen do výukového plánu v prvním a druhém ročníku – vždy dvě hodiny týdně.

Výuka předmětu probíhá ve třech specializovaných počítačových  učebnách, v nichž  je k dispozici 50 žákovských počítačů.

V celé škole je žákům k dispozici bezdrátové připojení na internet.

Tématické celky učiva 1. ročníku SPgŠ:

Tématické celky učiva 2. ročníku SPgŠ:

Jak psát referát, projekt, odborný text? Návod zde