Předměty

Střední pedagogická škola Kroměříž / Studijní obor: 75-31-M/01
Předškolní a mimoškolní pedagogika
– čtyřletý obor denního studia pro chlapce a dívky, denní studium

Uplatnění: Kvalifikace pro práci v mateřských školách, mimoškolních zařízeních (školních družinách, domovech mládeže, centrech volného času aj., v některých typech dětských domovů.

Učební plán SPgŠ: Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01
S PLATNOSTÍ OD 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem

Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura ČJL 3 3 3 4
Anglický jazyk ANJ 3 3 4 3
Anglická konverzace KAJ 1
Německý jazyk NEJ 2 2 2
Občanská nauka OBN 1 1 1
Dějepis DĚJ 1 1 1 1
Fyzika FYZ 1
Chemie CHE 1
Biologické a ekologické vzdělávání BIE 2 2 1 1
Matematika MAT 3 3 4 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2
Plavání PLA 1
Informatika INF 2 2
Občanská nauka – ekonomika ONE 2
Pedagogika PED 2 2 2 2
Psychologie PSY 2 2 2 2
Pedagogická praxe učební PPU 4 3
Hudební výchova s metodikou HVM 2 3 2 2
Hra na hudební nástroj HHN 2 2 2 2
Dramatická výchova DRV 2 2
Literatura pro děti LID 1
Literární a jazykové praktikum LJP 1
Tělesná výchova s metodikou TVM 1
Výtvarná výchova s metodikou VVM 2 2 2 2
Metodika výtvarné výchovy MVV 1
Volitelné předměty
Seminář hudební výchovy SHV 1
Seminář tělesné výchovy STV 1
Seminář výtvarné výchovy SVV 1
CELKEM 35 34 34 30
Nepovinné předměty
Pohybové aktivity POH 1 1 1 1
Sborový zpěv SBO 4 4 4 4
Výtvarné praktikum VYP 2 2

 

Učební plán SPgŠ: Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01

Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura ČJL 3 3 3 4
Anglický jazyk ANJ 3 3 4 3
Německý jazyk NEJ 2 2 2
Občanská nauka OBN 1 1 1
Dějepis DĚJ 1 1 1 1
Fyzika FYZ 1
Chemie CHE 1
Biologické a ekologické vzdělávání BIE 2 2 1 1
Matematika MAT 2 2 3 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2
Tělesná výchova s metodikou TVM 1
Informatika INF 2 2
Občanská nauka – ekonomika ONE 2
Pedagogika PED 2 2 2 2
Psychologie PSY 2 2 2 2
Pedagogická praxe učební PPU 4 3
Hudební výchova

s metodikou

HVM 2 3 2 2
Hra na hudební nástroj HHN 2 2 2 2
Dramatická výchova DRV 2 2
Literatura pro děti LID 1
Literární a jazykové praktikum LJP 1
Výtvarná výchova

s metodikou

VVM 2 2 3 2
Volitelné předměty
Seminář matematiky SMA 1
Seminář anglického jazyka SAJ 1
Seminář hudební výchovy SHV 1
Seminář tělesné výchovy STV 1
Seminář výtvarné výchovy SVV 1
Nepovinné předměty
Pohybové aktivity POH 1 1 1 1
Sborový zpěv SBO 4 4 4 4
Výtvarné praktikum VYP 2