Spolek přátel SPgŠ Kroměříž

Činnost školního pěveckého sboru zaštiťuje především po finanční stránce spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1993. Jeho členy jsou všechny sboristky, třídní učitelé sborových tříd a další přátelé, kteří přispívají členskými příspěvky do fondu spolku. Díky úspěšně podaným žádostem o dotace a granty a také díky štědrosti mnohých rodičů a sponzorů můžeme realizovat naše aktivity, které vyžadují nemalé finanční prostředky.

Děkujeme za podporu

Chcete-li nás podpořit v naší činnosti, budeme rádi za jakoukoli nabídnutou pomoc. Zde najdete kontaktní údaje, neváhejte se nám ozvat.

Spolek přátel SPgŠ Kroměříž
1. máje 221, 767 01 Kroměříž
IČ: 479 351 46
bankovní spojení: 1480505319/0800
statutární zástupce: Mgr. Jiří Jablunka
e-mail: j.jablunka@ped-km.cz
tel.: 571 428 735
mobil: +420 728 203 828