Pěvecký sbor – stalo se

Zlato pro Elišku Martinkovou v Hudební olympiádě ČR

Po dvou letech se v Praze opět konalo celostátní kolo Hudební olympiády ČR, kde jsme měli také svou zástupkyni. Mohlo by se zdát, že jsme skvěle navázali na dávnou předkoronavirovou dobu, protože naše žákyně z 3.A, Eliška Martinková, mimořádně uspěla. Na všechny soutěžící čekaly v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy na Žižkově celkem 4 disciplíny zaměřené na praktické znalosti a dovednosti – hudebně teoretický a poslechový test, zkouška z intonace a rytmu, sólový zpěv české písně a provedení vlastní předem připravené skladby.

Ke své skladbě To místo si Eliška přizvala své dvě spolužačky Kláru Húšťovou a Ludmilu Šerou, aby společně interpretovaly v triu klavír, housle a kytara se zpěvem tuto autorskou píseň. Ta porotu velmi zaujala. Vítězem je ovšem ten, kdo získá celkově nejvyšší počet bodů v součtu všech disciplín.

Eliška si právem zasloužila v obrovské konkurenci ZLATÉ PÁSMO a od poroty také další zvláštní ceny. Budeme tak jako jedni z mála vítězů reprezentovat v mezinárodním kole této soutěže, které se uskuteční v měsíci květnu v online prostoru. Společně jsme tak poslední únorovou sobotu prožili soutěžní maraton, ale především krásné hudební setkání umocněné sborovým zpěvem ukrajinské hymny. Děkujeme organizátorům i sponzorům soutěže, mezi které mj. patřila i kroměřížská PLASTIKA a. s. Velká gratulace pak patří naší žákyni za svědomitou přípravu a vynikající reprezentaci.

Mgr. Jiří Jablunka, SPgŠ Kroměříž

Sborové Vánoce 2019 netradičně

Letošní vánoční koncerty sboru byly opravdu pestré. Podruhé jsme se dostali na pódium Kongresového centra ve Zlíně a třetí adventní neděli prožili opravdu slavnostně. Benefice v rámci Dne pro Zuzanku opět přinesla radost mnoha posluchačům a onkologii téměř 80 tisíc korun. Spoluúčinkovala a nádherně nás doprovodila Cimbálová muzika Cyril z Luhačovic.

V kroměřížském Domě kultury jsme byli pak o čtyři dny později součástí adventního koncertu společnosti Magic Bus s dechovou hudbou Hanačka Břest a zazpívali si tak s orchestrem přímo na míru připravené skladby. Program ještě doplnil dětský sbor Carmina Bona z Malenovic.

Nakonec jsme se ještě v lednu vrátili do Zlína a vystoupili za Kroměřížsko na charitativním novoročním koncertu Zlínského kraje a města Zlín k 20. výročí kraje a zahájili tak koncertní sezónu tohoto magického roku…

Benefiční koncert udělal radost a pomohl dobré věci

Již tradičně Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž připravil ještě před samotným zahájením adventu koncert s charitativním účelem. Tentokrát čtvrteční večer v kostele Panny Marie v Kroměříži patřil mimo jiné barokním skladatelům, posluchačům se sólově i společně se sborem představil místní kněz a trumpetista P. Bohumil Kundl, se kterým sbor měl tu čest spolupracovat. V dalších sólových partech se předvedlo pět studentek. Děkujeme všem, jejichž pomoc využije rodina nemocného Davídka Teplíčka na nákup speciálního rehabilitačního kočárku. Výtěžek 17.250,- Kč byl následně ještě navýšen o další dary, o které se zasloužil starosta města Mgr. Jaroslav Němec, pod jehož záštitou jsme koncert pořádali. Díky zaměstnancům kroměřížské radnice jsme tak mohli předat výslednou částku v celkové výši 30.333,- Kč.

Stříbro z Žiliny

Druhý říjnový víkend se náš Dívčí pěvecký sbor zúčastnil III. ročníku mezinárodní soutěže Žilina Voce Magna. Netradičně náš sbor cestoval vlakem, a tak jsme se sblížily nejen pěvecky, ale i jako kolektiv, a stala se z nás dobrá parta. Zažily jsme mnoho obohacujících hudebních zážitků, když jsme na koncertech či soutěži slyšely dalších 15 sborů. Pro většinu z nás to byla první soutěž, která byla velmi zdařilá a ze které jsme si odnesly jak STŘÍBRNÉ PÁSMO v kategorii mládežnické sbory dívčí, tak i nové zkušenosti a především inspiraci do další práce.

Akce byla podpořena dotací města Kroměříže

Otvírání studánek – pocta Bohuslavu Martinů

Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž pod vedením Jiřího Jablunky připravil na sklonku června koncert u příležitosti 60. výročí úmrtí B. Martinů (1890–1959) v rámci jubilejního 20. ročníku Festivalu Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži a Dnů zahrad a zámku Kroměříž 2019. Hlavním pořadatelem byl Klub UNESCO Kroměříž a koncert byl situován do skleníku Květné zahrady, která je spolu s Arcibiskupským zámkem a Podzámeckou zahradou zapsána od roku 1998 na Seznamu světového dědictví UNESCO.

V první části zazněla vokální tvorba B. Martinů z cyklů Písničky na jednu stránku, Česká říkadla, Petrklíč nebo z baletu Špalíček. Představil se komorní sbor složený ze sboristek 1.A, následovala sólová vystoupení studentek 3.A Zuzany Hradilové a Sáry Zpěvákové. Poté vystoupil Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž se skladbami a capella nebo za klavírního doprovodu Evy Kočařové.

Po přestávce již byl prostor věnován slavné komorní kantátě Otvírání studánek, kterou scénicky ztvárnily dívky z 1.A pod vedením Pavlíny Kolaříkové. Naše sólistky doplnil barytonista Tadeáš Hoza, jenž se též ujal recitace, hudební doprovod zajistili posluchači konzervatoře Jakub Křivánek, Natálie Garguláková (housle) a Barbora Housová (viola).

Aula pedagogické školy se opět rozezněla

Aula Střední pedagogické školy Kroměříž se v pondělí 8. dubna opět rozezněla krásnými tóny. Dívčí pěvecký sbor si pod vedením sbormistra Jiřího Jablunky připravil Jarní koncert spojený s křtem profilového CD, klavírního doprovodu se tradičně ujala Eva Kočařová.

Program koncertu zahájily Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka, následovaly skladby J. Swidera, E. Crocker, O. Gjeila a dalších. S lidovými písněmi z Čech a Moravy se poté ke sboru připojily i dívky z prvního ročníku. Další blok pak náležel čtvťačkám, pro které to bylo jedno z posledních vystoupení, a tak jsme mohli obdivovat trio KM2 i sboristky ze 4. A. Během koncertu zazněla i soutěžní skladba mladého nadějného skladatele Jana Nowaka Holka poctivá, kterou jsme mohli nedávno slyšet v podání všech soutěžících sborů na Hudebním festivalu středních pedagogických škol.

Pak už přišel na řadu avizovaný křest CD. Sbormistr Jiří Jablunka pozval do čela sálu vzácné hosty, příbuzné někdejšího dlouholetého sbormistra Jana Štěpánka, od jehož úmrtí uběhlo již pět let, a požádal je, aby se stali kmotry. Nové CD tedy do světa vypravila hned pětice kmotrů: syn Jana Štěpánka Jan, pan Stanislav Štěpánek, bratr někdejšího sbormistra, Romana Dluhošová, pedagožka SPgŠ Kroměříž a současně sboristka z první sborové třídy profesora Štěpánka, předsedkyně sboru Karolína Čechová a pochopitelně i sbormistr Jiří Jablunka.

Koncert uzavřely Láska opravdivá, k níž se připojily i někdejší sboristky (jak s oblibou říkával Jan Štěpánek „bývalky“) přítomné v sále, a píseň Tancovala a neznala.

A co nové CD? To bylo po ukončení koncertu k zakoupení za symbolickou cenu 100 korun.

Pokud chcete náš sbor opět slyšet, máte příležitost ve středu 26. června 2019 ve Skleníku Květné zahrady.

VÁNOČNÍ KONCERT       

Přestože náš letošní vánoční koncert by zaměřen na vystoupení v krajském městě, ani kroměřížská veřejnost a především rodiče nových zpěvaček nepřišli o tradiční koncert v aule naší školy den poté 17. prosince 2018. V první části zazněl klasický repertoár, ve svém bloku vánočních koled se představily sboristky 1. ročníku a společně již následovaly jak české, tak světové vánoční písně za doprovodu různých nástrojů, včetně cimbálu.

 

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT v rámci Dne pro Zuzanku      

Poprvé měl náš sbor možnost vystoupit ve velkém sále Kongresového centra Zlín, a to během svátečního odpoledne třetí adventní neděle 16. prosince 2018. Celý program měl pozadí benefice pro dětskou onkologii. Díky nadšení rodičů našich sboristek byla celá tato náročná akce výborně připravená a přes menší obavy a trému všech měla hladký průběh a především nečekaně velkou odezvu.

Na dvouhodinovém koncertě zazněly jak skladby klasické včetně několika sólových vystoupení, tak písně moderní a samozřejmě nejrůznější vánoční koledy domácí i zahraniční. Akci navštívilo přes 500 posluchačů a my jsme tak díky výtěžku ze vstupného mohli přispět k dobré věci částkou převyšující 50.000,- Kč.

 

BENEFIČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Letošní benefiční koncert se konal 26. listopadu 2018 v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Hlavním pořadatelem byl tentokrát Rotary klub Kroměříž. V programu zazněla pestrá duchovní sborová tvorba  včetně třech známých árií připravených společně se sopranistkou japonského původu Nao Higano, která již řadu let žije v Kroměříži a koncertuje po celém světě.

Výtěžek koncertu byl věnován na charitativní účely pro činnost spolku Korálky Kroměříž při ZŠ F. Vančury v Kroměříži. Díky štědrosti všech zúčastněných jsme mohli předat symbolický šek na téměř 23 tisíc korun, které spolek využije především pro dopravu dětí do školy.

 

5. VÝROČÍ ÚMRTÍ JANA ŠTĚPÁNKA

Každým rokem u příležitosti Památky zesnulých vzpomínáme na naše blízké, kteří nás opustili. V říjnu to bylo již pět let, kdy navždy odešel do muzikantského nebe dlouholetý pedagog a sbormistr Jan Štěpánek. Pietní akt k tomuto výročí se uskutečnil 31. října 2018 na hřbitově v Kroměříži, následně se všichni přesunuli do kostela sv. Jana Křtitele, kde jsme zazpívali při studentské mši za všechny zemřelé pedagogy školy.

Kroměřížské dívky strávily týden ve Francii

První červnový týden prožila třicítka členek Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž ve Francii. Ve dnech 1. – 3. 6. 2018 se sbor zúčastnil 47. ročníku prestižní mezinárodní soutěže Florilège Vocal de Tours. Mezi smíšenými tělesy z celého světa se sice náš sbor nestal laureátem žádné z udělených cen, ale do obou soutěžních vystoupení daly dívky maximum. Všichni jsme zažili dostatečnou dávku inspirace, spontánních setkání i společného muzicírování. Naše cesta pokračovala prohlídkou nádherných zámků a zahrad na Loiře (Villandry, Ambois, Chambord), nevynechali jsme ani druhou nejstarší gotickou katedrálu Nottre Damme v Chartres.

Po zbytek pobytu jsme měli zázemí u rodin v partnerském městě Kroměříže – Châteaudun, kde se naší výpravy ujali členové spolku Přátelé Evropy. Po přijetí na radnici spolu s delegací v čele s kroměřížským starostou jsme se soustředili na koncert v kostele St. Valerian, kterým započaly oslavy 50. výročí partnerství těchto měst. Náš pobyt jsme zakončili krátkou exkurzí Paříže s plavbou po Seině.

Naše účast na soutěži se konala pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, koncert v partnerském městě Châteaudun pak zaštítil starosta Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec. Akce byla podpořena dotacemi Ministerstva kultury ČR, města Kroměříže a Zlínského kraje, neobešla se ani bez výrazné finanční pomoci sponzorů. Z místních firem děkujeme partnerům: SZP Těšnovice, Plastika, G3 Těšánky, Optika Fénix a Unique Textiles Holešov.

Minikoncert, na kterém budeme prezentovat naši zahraniční cestu, se uskuteční ve středu 20. 6. v 18 hodin v aule pedagogické školy, v předvečer Evropského dne hudby.

 

Zahajovací koncert 61. ročníku Festivalu sborového umění Jihlava

25. 5. 2018, Gotická síň jihlavské radnice

V loňském roce jsme při jubilejním 60. FSU předvedli vynikající výsledky a uspěli. Proto nás pořadatelé pozvali na zahajovací koncert letošního ročníku, kde jsme přednesli skladby převážně české soudobé tvorby. V premiéře byla uvedena skladba Ej, dava Jana Nowaka, zazněl i připravovaný repertoár na soutěžní vystoupení ve Francii (M. Ramroth, J. Busto). Kromě velké dávky inspirace v podobě živelných Slovenek ze sboru Cambiar La Música Pohronská Polhora jsme se setkali se současným ministrem kultury PhDr. Iljou Šmídem, jenž převzal nad festivalem záštitu.

 

 

 

 

 

Reprezentovali jsme naši vlast

Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž se v pátek 13. dubna vydal na cestu do Maďarska. Byli jsme pozváni do krásné Budapešti při příležitosti koncertu sborů ze zemí Visegrádské 4 v rámci tradičního Budapešťského jarního festivalu.

Z krásného paláce Vigadó jsme byli doslova unešení, celá Budapešť je ale nádherná. Po akustické zkoušce našeho repertoáru, který tvořila česká a moravská hudba, jsme poznávali město. Prošli jsme se po nábřeží Dunaje kolem Parlamentu, na druhém břehu pak navštívili Rybářskou baštu, hrad a Citadelu se Sousoším svobody, odkud lze vidět celou Budapešť. Prohlídku v centru zakončilo Náměstí Hrdinů a bazilika sv. Štěpána.

Slavnostní koncert začal v 19 hodin. V programu jsme byli zařazeni po polském sboru Veraicon, po našem vystoupení kontrast doplnil mužský sbor slovenských učitelů (SZSU) a maďarský smíšený sbor Vox Caelestis. Velký koncertní sál zajistil skvělou akustiku i příjemnou atmosféru jak nám na pódiu, tak i v hledišti. Byl to krásný zážitek a další nová zkušenost do budoucna. Všichni jsme si to moc užili a děkujeme vedení sboru a našemu řidiči Davidu Petříkovi ze společnosti Magic Bus, který nás nejen bezpečně přepravil, ale také ukázal krásy maďarské metropole.

Teď už se můžeme plně připravovat na soutěž Florilege Vocal de Tours ve Francii, kam se vydáme na konci května.

Aneta Zouharová, DíPS SPgŠ Kroměříž

 

 

 

 

 

Zpívání na druhou – aneb mezi námi děvčaty

SPOLEČNÝ KONCERT S PS NOTA BENE PROSTĚJOV

Pozvání na jarní koncert do Prostějova jsme přijali velmi rádi už jen proto, že jej organizovala a také výrazně finančně zajistila rodina naší sboristky Kateřiny Vránové. Její maminka Jitka je členkou skvělého ženského sboru Nota Bene a tak došlo k setkání generací, ale i hudební rodiny na jednom pódiu v překrásné budově Městského divadla v Prostějově. Koncert byl pestrý a každý v něm mohl najít to, co má rád – od lidovky přes klasiku až k populáru. Obasbory představili svůj repertoár a společně si v závěru zazpívali africký Otčenáš Baba Yetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilové CD Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž            

Od konce minulého roku připravujeme chybějící dárek k 50. výročí sborového zpívání, které jsme oslavili v září 2016. Po všech dokončovacích pracích včetně masteringu a výrobě CD bude první samostatná nahrávka Dívčího pěveckého sboru slavnostně pokřtěna a představena veřejnosti na některém z letošních koncertů, o kterém budete včas informování. Stane se tak v roce, ve kterém si mimo jiná důležitá výročí připomínáme nedožité 80. narozeniny dlouholetého sbormistra a pedagoga Jana Štěpánka (29. 1. 1938 – 14. 10. 2013).

Akce byla podpořena dotací města Kroměříže.   

 Vánoční koncert „naplnil“

Tradiční sváteční setkání v přeplněné aule školy – takový byl náš vánoční koncert konaný 18. prosince 2017. V první části zazněl klasický repertoár, dále se představily ve svém bloku sboristky 1. ročníku a společně již následovaly jak české a moravské koledy, tak ty světové – za doprovodu klavíru, akordeonu, houslí, violoncella, fléten i kytary. Nechyběly ani známé vánoční písně různých žánrů včetně nejnovějších hitů. Díky všem zpěvačkám za výdrž, instrumentalistům za spolupráci a všem zúčastněným za krásnou atmosféru!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefice pro Šárku Kyjovskou přinesla 30 tisíc korun

Poslední listopadový večer se v zaplněném chrámu Nanebevzetí Panny Marie konal Benefiční koncert Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž. V programu celého sboru a dvou komorních trií zazněla duchovní hudba od gotiky po současnost, kroměřížskou premiéru měla i Hříšnice Jana Nowaka.

Výtěžek koncertu byl tentokrát věnován na rehabilitační péči čtyřleté Šárky Kyjovské z Kroměříže, která trpí spinální svalovou atrofií. Se svou rodinou byla přítomna až do samotného závěru večera, kdy jí byl sbormistrem Jiřím Jablunkou a místostarostou města Pavlem Motyčkou předán symbolický šek na 29.126,- Kč. Následně byla tato částka ještě dalšími dárci navýšena tak, aby dosáhla sumy 30.000,- Kč. Děkujeme všem za podporu a příspěvek pro dobrou věc, stejně tak těm, kteří se zasloužili o realizaci koncertu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroměřížské dívky se mezi světovými sbory neztratí

První listopadový víkend se 36 zpěvaček z Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž spolu s dirigentem Jiřím Jablunkou a klavíristkou Evou Kočařovou zúčastnilo 31. ročníku mezinárodní sborové soutěže PRAGA CANTAT 2017. Soutěžní vystoupení v kategorii mládežnické sbory se konalo v pátek odpoledne. Program jsme uvedli renesanční skladbou Orlanda di Lassa Echo, pokračovali jsme v lidovém tónu (Za naším huménkemČepení Zdeňka Lukáše) a závěr patřil hebrejské milostné písni Kalá Kallá (Eric Whitacre). V této kategorii po nás soutěžilo dalších 5 vynikajících sborů (Rusko, Slovinsko, Indonésie, Itálie, Polsko).

Večer následovala kategorie duchovní hudba, ve které v našem podání zazněly náročné skladby jako Ave verum corpus F. Poulenca nebo dvojsborová Ave Maria (Angelus Domini) od Franze Biebla.

Na vyhlášení výsledků jsme čekali celou sobotu, během které jsme však využili krásného počasí k exkurzi po Praze. V kategorii mládežnických sborů jsme se umístili s velkým nadšením ve ZLATÉM PÁSMU a v kategorii duchovní hudba jsme získali STŘÍBRO. Zakončení večera proběhlo formou zábavy s živou hudbou přímo v Národním domě Na Vinohradech, kde celá soutěž probíhala.

Přes obrovskou konkurenci 20 sborů z různých zemí Evropy a Asie sbor získal další diplomy do sbírky, kterými se může pyšnit. Celý festival vyhrál smíšený sbor z lotyšské Rigy, který byl opravdu excelentní! A my? My jsme nasbíraly spoustu nových zkušeností a skvělých zážitků, které si uchováme v paměti po celý život. Děkujeme za vše, pane sbormistře!

Aneta Zouharová, 3.A 

 

 

 

 

 

Akce byla podpořena dotací města Kroměříže.

<img class=“size-medium wp-image-2602 alignnone“ src=“https://www.ped-km.c