Pěvecký sbor – stalo se 2

SBOR V DOBĚ PANDEMIE ANEB JINÁ PRÁCE V LETECH 2020-2021

V  březnu 2020, v době našich příprav na letní mezinárodní soutěžní festival MUSICA ETERNA ROMA v Itálii, nás zasáhlo náhlé uzavření škol a další epidemiologická nařízení, se kterými nikdo v našich končinách nepočítal.

Výuka sborového zpěvu v tomto jarním období neprobíhala online, měla pouze informativní charakter k opakován, poslouchání inspirativních nahrávek a videí, na dálku jsme se seznamovali se skladbou O. Gjeila Tundra.

První snahou o poznání nových možností jako společného online díla bylo video maturantek (třídním učitelem sám sbormistr), které jsme zveřejnili v den plánovaného jarního koncertu 20. dubna 2020. Tak vznikla naše jiná LÁSKA OPRAVDIVÁ.

https://www.youtube.com/watch?v=ak4nZwSmSzY

Další příležitost společně začít zkoušet nový repertoár přišla až s novým školním rokem 2020/2021, avšak ovlivněna hygienickými předpisy včetně použití roušek. Netrvalo to dlouho a od října opět přešla výuka do distanční podoby. A týkala se i pravidelných online hodin sboru.

Zkoušky probíhají online formou Google Meet a Classroom v omezeném rozsahu 1 hod/týden, někdy probíhají dělené zkoušky. Procvičujeme starý repertoár a přibyly i skladby nové. Nová sborová třída 1.A se vůbec nestačila adaptovat, většinou se do sboru dostávají ke konci listopadu po svém úvodním samostatném vystoupení pro rodiče v rámci třídních schůzek. K tomu nedošlo, stejně tak ani k odloženému koncertu z jara na podzim. Plánované akce se zrušily a nezbývalo nic jiného, než začít přemýšlet o jiné cestě místo přímého koncertování:

 

DUŠIČKOVÁ VZPOMÍNKA NETRADIČNĚ:

https://youtu.be/WgYW7cR0dfA

VZPOMÍNKOVÁ VIDEA 2015-2020

Sáhli jsme do foto-audio-video archivu a postupně začal sbormistr místo běžné činnosti připravovat vzpomínková videa z uplynulých sezon. Jsou tam fotografie z jednotlivých koncertů a vystoupení v daném roce spolu s doplňujícími texty (kronika sboru).

Jako audionahrávky k podkladu pro vytvořené video posloužily ty z vystoupení pravidelně se formujících komorních vokálních skupin vzešlé ze členek sboru v dané etapě za posledních 5 školních roků 2015-2020. Videa byla tematicky připravena a zveřejněna k různým svátkům a významným dnům během jednoho měsíce:

28. 10. – Výročí vzniku samostatného Československa – st. svátek (2017/2018)
2. 11. – Památka zesnulých (2015/2016)
11. 11. – Den válečných veteránů a sv. Martin (2018/2019)
17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii – st. Svátek (2016/2017)
29. 11. – 1. adventní neděle (2019/2020)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaIb22KFUicuIInPXTYd5wkMk6X0Uwqho

ADVENTNÍ SBOROVÝ KALENDÁŘ

Namísto oblíbených adventních a vánočních koncertů jsme připravili celkem 24 videí z různých vystoupení z let 2014-2019.

https://calendar.myadvent.net/?id=77ce13612fa5df67f9f8ed5c5b92035a

 

VÁNOČNÍ WEBOVÁ SBOROVÁ NADÍLKA

Dárkem pro sboristy i naše fanoušky byly na Štědrý den připravené webové stránky, kde bylo možné zavzpomínat na dva minulé vánoční benefiční koncerty ve zlínském Kongresovém centru (2018, 2019), také možnost poslechnout si či stáhnout celkem 16 audio nahrávek a prožít v domácím prostředí sborové Vánoce alespoň touto formou.

https://vanoce-s-divcim-peveckym-sborem-spgs-kromeriz.webnode.cz/

 

ROZEZPÍVÁNÍ VE SBORU

Sbormistr také připravil a natočil metodicky vedené rozezpívání formou interaktivních video lekcí s praktickými ukázkami tak, jak jsme byli zvyklí to v našem sboru dělat prezenčně.

 

  1. část (30 minut): dechová cvičení / rozehřátí / rozmluvení / artikulační cvičení / brumendo / aktivizace bránice

https://www.youtube.com/watch?v=W-54ur25kAE

 

  1. část (20 minut): legatové vazby / staccato / stupnicové chody /     akordická cvičení / oktávová cvičení / 2 adventní kánony jako bonus

https://www.youtube.com/watch?v=45_aeHqfIg0

 

bonus (8 minut): rozezpívání s koronou a kovidem aneb metodické přepracování běžného sborového cvičení

 

DALŠÍ ČINNOST PO ROCE – BŘEZEN 2021

Pokračování v distančním způsobu výuky, nácvik a procvičování skladeb formou online zkoušek sboru 1 hodina/týden. Sbormistr připravoval nahrávky jednotlivých hlasů, nahrávky klavírních doprovodů a vše vkládal do připravených materiálů v Classroom.  Zde také žáci měli za úkol nahrávat svou interpretaci a poslat zpět ke kontrole.

Distančně jsme pracovali na těchto skladbách:

 

arr. A. Snyder: COMPLETE HISTORY OF WESTERN MUSIC

Fleret, arr. I. Poslední: ZAFÚKANÉ

J. Pavlica, Hradišťan: MODLITBA ZA VODU

Kromě aktivního zpěvu jsme v asynchronních lekcích využívali dalších možností hudebního rozvoje, a to prostřednictvím nejrůznějších nabízených e-koncertů (např. výchovný koncert Tančíme světem v podání Filharmonie B. Martinů Zlín, koncerty České filharmonie). Dobrovolným úkolem bylo dále zhlédnutí doporučených filmů se sborovou tematikou (Slavíci v kleci, Životní šance a další).

 

Odkaz na akce 2017-2019