Pedagogická praxe

Žáci a žákyně čtyřletého studia vykonávají dle učebního plánu pedagogickou praxi odbornou a pedagogickou praxi učební:

a) pedagogická praxe učební (viz tabulka)

 Pracoviště pedagogické praxe učební: mateřské školy a školní družiny v Kroměříži

b) pedagogická praxe odborná v místě trvalého bydliště:

Jednotlivá pracoviště pedagogické praxe jsou vybírána na základě kvality a s nimi jsou uzavírány dohody o realizaci praxe. Náplň pedagogické praxe je vymezena jednak učebními osnovami, jednak metodickým listem, který zpracovává předmětová komise pedagogiky a psychologie ve spolupráci s metodiky TV, HV, VV, DV a LJP.