Pedagogická praxe

Žáci a žákyně čtyřletého studia vykonávají dle učebního plánu pedagogickou praxi odbornou a pedagogickou praxi učební:

a) pedagogická praxe učební (viz tabulka)

 Pracoviště pedagogické praxe učební: 

den třída zařízení praxe telefon
úterý 3.A MŠ Gorkého 573 337 362
3.A MŠ Spáčilova 573 338 225
  573 342 220
úterý 4.A ŠD Švabinského 573 339 461
4.A ŠD Zeyerova Slovan 573 339 465
  ŠD 573 502 265
středa 3.B MŠ Žižkova 573 341 434
3.B MŠ Páleníčkova 573 340 076
čtvrtek 4.B ŠD U Sýpek 573 338 164
573 342 582
4.B ŠD Zachar 573 342 571

 

b) pedagogická praxe odborná v místě trvalého bydliště:

Jednotlivá pracoviště pedagogické praxe jsou vybírána na základě kvality a s nimi jsou uzavírány dohody o realizaci praxe. Náplň pedagogické praxe je vymezena jednak učebními osnovami, jednak metodickým listem, který zpracovává předmětová komise pedagogiky a psychologie ve spolupráci s metodiky TV, HV, VV, DV a LJP.