Maturitní zkouška

Model maturitní zkoušky pro rok 2019

pdf-icon Model maturitní zkoušky pro rok 2019

Termíny MZ 2019:

Komise, termín a rozpis opravné zkoušky:

Komise MZ 2019:

Maturitní témata 2019:

ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ:

Hodnocení profilové zkoušky MZ:

 

Více na www.novamaturita.cz