Školní psycholog

Standardní činnosti školního psychologa jsou určeny vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů:

Diagnostika, depistáž:

Konzultační, poradenské a intervenční práce:

Metodická práce a vzdělávací činnost:

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG: PhDr. Jaroslava Chudobová

Možnosti objednání: 

STŘEDA  9:40 – 9:55
Email : s.psycholog@ped-km.cz
tel: 739 321 625