Šablony I a II

Šablony II

Šablony II 2019-2021 za Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školu

Zkrácený název projektu: Šablony II 2019-2021 za VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013583
Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021

Projekt Šablony II 2019-2021 za VOŠPS a SPgŠ Kroměříž  je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

Projekt bude realizován v rámci následujících šablon:

Cílem projektu je rozvoj školy v prioritních oblastech: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

Plakát – šablony II

————————————————————————————————————————————————————————————

Šablony I