Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů – info pro přihlášené účastníky

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín ve spolupráci s Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříž

nabízí pro školní rok 2019/2020

Název programu Termín

zahájení kurzu

Termín

ukončení výuky

Termín

splnění studijních povinností

Studium pedagogiky pro pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost (120h)

 

19.1.2019 18.5.2019 18.6.2019
Studium pedagogiky k výkonu činnosti asistenta pedagoga (80h) 19.1.2019 7.9.2019 7.10.2019
Název programu Termín

zahájení kurzu

Termín

ukončení výuky

Termín

splnění studijních povinností

Studium pedagogiky k výkonu činnosti asistenta pedagoga (80h)
Studium pedagogiky pro pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost (120h)

 

Termín

závěrečné zkoušky

Termín

přihlášení k závěrečné zkoušce

Termín

odevzdání závěrečné práce

14.9.2019 do 14.8.2019 do 14.8.2019
22.2.2020 do 22.1.2020 do 22.1.2020

Informace pro již přijaté studenty:

doc_icon Přihláška ke zkoušce
doc_icon Přihláška k opravné zkoušce
pdf-icon Studijní řád
pdf-icon Provozní řád