Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Popis kategorie kurzů

Dostupné kurzy:

Doplňující didaktické studium německého jazyka

Uzávěrka přihlášek
20.12.2019
Termín kurzu
leden - červen 2020
Číslo akreditace
č.j. MSMT- 257/2018-1-181
Volných míst: 15

Studium pedagogiky k výkonu činnosti pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou výchovnou činnost

Uzávěrka přihlášek
20.12.2019
Termín kurzu
leden - červen 2019
Číslo akreditace
č.j. MSMT- 257/2018-1-181
Volných míst: 15

Studium pedagogiky k  výkonu činnosti pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou výchovnou činnost

Uzávěrka přihlášek
20.12.2019
Termín kurzu
leden - červen 2020
Číslo akreditace
pod č.j. MSMT- 257/2018-1-181
Volných míst: 36

Studium pedagogiky k výkonu činnosti vychovatele

Uzávěrka přihlášek
20.12.2019
Termín kurzu
leden - červen 2020
Číslo akreditace
č.j. MSMT- 257/2018-1-181
Volných míst: 29

Doplňující didaktické studium anglického jazyka

Uzávěrka přihlášek
20.12.2019
Termín kurzu
leden - červen 2020
Číslo akreditace
č.j. MSMT- 257/2018-1-181
Volných míst: 15

Studium pedagogiky k výkonu činnosti asistenta pedagoga

Uzávěrka přihlášek
20.12.2019
Termín kurzu
leden - červen 2020
Číslo akreditace
č.j. MSMT- 257/2018-1-181
Volných míst: 43