Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Popis kategorie kurzů

Dostupné kurzy:

Doplňující didaktické studium německého jazyka

Uzávěrka přihlášek
29.7.2020
Termín kurzu
srpen 2020 - únor 2021
Číslo akreditace
č.j. MSMT- 257/2018-1-181
Volných míst: 15

Studium pedagogiky k výkonu činnosti pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou výchovnou činnost

Uzávěrka přihlášek
29.7.2020
Termín kurzu
srpen 2020 - únor 2021
Číslo akreditace
č.j. MSMT- 257/2018-1-181
Volných míst: 15

Studium pedagogiky k  výkonu činnosti pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou výchovnou činnost

Uzávěrka přihlášek
29.7.2020
Termín kurzu
srpen 2020 - únor 2021
Číslo akreditace
pod č.j. MSMT- 257/2018-1-181
Volných míst: 45

Studium pedagogiky k výkonu činnosti vychovatele

Uzávěrka přihlášek
29.7.2020
Termín kurzu
srpen 2020 - únor 2021
Číslo akreditace
č.j. MSMT- 257/2018-1-181
Volných míst: 30

Doplňující didaktické studium anglického jazyka

Uzávěrka přihlášek
29.7.2020
Termín kurzu
srpen 2020 - únor 2021
Číslo akreditace
č.j. MSMT- 257/2018-1-181
Volných míst: 14

Studium pedagogiky k výkonu činnosti asistenta pedagoga

Uzávěrka přihlášek
29.7.2020
Termín kurzu
srpen 2020 - únor 2021
Číslo akreditace
č.j. MSMT- 257/2018-1-181
Volných míst: 56