Studentky 2.A čarovaly s hudbou a pohybem

Na úvod našeho dubnového semináře nám paní Prof. Eva Jenčková přiblížila, co je náplní její práce. Spolu se svým manželem projíždí celou Českou republiku a rozšiřuje pedagogickým pracovníkům obzory. Je také autorkou mnoha metodických materiálů. Společně jsme se naučily říkadlo, ke kterému jsme postupně přidaly i prstovou hru a rytmizaci, za doprovodu klavíru jsme zpívaly a na závěr přidaly i pohyb s dramatickými prvky. Ze semináře jsme si odnesly nejen osvědčení, které nám mnohem usnadní naše budoucí povolání, ale hlavně spoustu nových zážitků, zkušeností a poznatků. Na konci lekce bylo rovněž možno si zakoupit spoustu dřevěných nástrojů a publikací, které nám byly během lekce názorně předvedeny.