Otevřená hodina AJ

Ve čtvrtek 13.12. 2018 jsme se studentkami opět uspořádaly otevřenou hodinu pro žáky prvního stupně ZŠ Komenského Kroměříž. Třída dětí ze 3.A přišla získat novou slovní zásobu týkající se vánoc, zimního období a zazpívat si anglické koledy za doprovodu skutečných hudebních nástrojů se studentkami 3.A SPgŠ Kroměříž. Náročnou dvouhodinovku jsme vyplnili výtvarnou činností, rytmickým cvičením, interaktivním procvičováním jazyka i logickou hrou. Cíl byl jeden-získat a prakticky využít nová anglická slovíčka spojená se zimním a vánočním obdobím pomocí rytmizace, hry, výtvarné tvorby a hudby. Děkujeme a těšíme se příště.