Kurz činností v letní (podzimní) přírodě – 3.PP

V termínu 30. 9. – 2. 10. se třída 3.PP vydala do Roštína na povinný Kurz činností v letní (podzimní) přírodě. Sice se jednalo vzhledem k situaci o zkrácený kurz, ale i tak jsme využili čas bezezbytku a již ve středu od 9:00 jsme si hráli, smáli a užívali společný čas. Také nás čekalo ladění programu pro děti z MŠ a ZŠ Roštín a MŠ Kašpárek. Přípravy byly, stačilo se pouze sladit v tom, kdo bude mít jaké stanoviště a dolaminovat poslední obrázky. Poté jsme se díky příznivému počasí vydali na rozhlednu Brdo, během cesty jsme hráli různé hry, procházeli tunelem ze 2. světové války a zpívali nejrůznější písně. Cesta zpět se protáhla a tak nás večeře čekala až v 19:00. Po večeři nenastal odpočinek, ale večerní program a noční hra. Další den jsme již od rána chystali stanoviště pro děti, které se dostavily ve velmi hojném počtu. Nakonec prošlo stanovištěmi 54 dětí. Děti byly nadšené z plnění úkolů, a také z odměn, které za své výkony dostaly. Akce se zdařila, což se potvrdilo i v závěrečné evaluaci. Na odpočinek stále nebyl čas a už nás čekaly hry ze zážitkové pedagogiky, QR kody, seznamování s Google učebnou a relax u písní nebo sauně.

Poslední den jsme si vyzkoušeli svoji důvěru v kolektivu a zahráli hru mafiáni. Poté už nás čekalo balení věcí a odjezd domů. Kurz se vydařil především přístupem všech zúčastněných. Radost pracovat 🙂