Krajská konference

Kroměříž se stala dne 13. 11. 2018 místem konání XII. Krajské konference k primární prevenci rizikového chování. Více jak sto účastníků, metodiků prevence na základních a středních školách ze Zlínského kraje, mělo příležitost získat zajímavé informace a podněty od lektorů a odborníků z praxe, kteří své příspěvky věnovali letošnímu aktuálnímu tématu: Dobrý start při přechodu žáků na vyšší stupeň vzdělání.