Interaktivní lekce angličtiny na SPgŠ Kroměříž

Ve čtvrtek 23. 5. se v prostorách VOŠ PS a SPgŠ Kroměříž uskutečnila další otevřená lekce angličtiny pro děti z prvního stupně ZŠ Komenského. Ve spolupráci s anglicky hovořící španělskou dobrovolnicí Amets Vuela z MC Klubíčko Kroměříž z.s. si studentky 1.B připravily zábavnou interaktivní dílnu na téma „We love summer!“ Přítomnost Amets byla pro děti i studentky vítaným zpestřením, záhy byla jazyková bariéra překonána a zásadním komunikačním prostředkem se stal jazyk anglický. Cílem lekce bylo osvojení si nových frází, jejich okamžité využití a rozvíjení komunikačních dovedností pomocí rytmu, výtvarné činnosti a interaktivních výukových strategií. Největším úspěchem je však skutečnost, že všichni překonali strach mluvit výhradně anglicky a většinu lekce jsme věnovali živé anglické konverzaci napříč generacemi.