Impresionismus 4.A

Hudebna a zároveň kmenová učebna 4.A se proměnila na jedno lednové dopoledne v pařížskou kavárnu roku 1889. Netradiční mezipředmětová bloková výuka napříč obory HV/VV/ČJL/DĚJ si kladla za cíl nejen vrátit čas, ale prožitkovou metodou zmapovat situaci tohoto krásného období přelomu 19. a 20. století. A tak skupina výtvarných umělců malovala po vzoru Moneta a jeho současníků, prokletí básnící tvořili své autentické literární dílo a hudebníci v Debussyho stylu interpretovali vlastní kompozici. Jak se vše podařilo, a hlavně vrylo do paměti, to nám prozradí maturitní zkoušky…