Změna přihlašovacích údajů do Bakaláře

Ve dnech 10. – 11. září 2020 proběhne výměna přihlašovacích údajů do systému Bakaláři.

Konkrétně se bude jednat o třídy: 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B. V těchto dnech NEBUDE FUNGOVAT stávající přihlašování.

Nově budou mít své přihlašovací údaje jak žáci, tak jejich zákonní zástupci.  Údaje dostanete u svých třídních učitelů.