Zahájení školního roku 2019

Pondělí 2. 9. 2019

Střední škola:

8.00 – 11.30
zahájení školního roku, třídnická hodina – v kmenových učebnách

8.45 – odjezd 3. A na turistický kurz

 

Vyšší odborná škola:

10.00
zápis studentů VOŠ ke studiu
 – v kmenových učebnách

Prosíme žáky a studenty školy, aby tento den nevstupovali do šaten z důvodu úklidu po rekonstrukci sociálních zařízení. Přezouvání bude vyžadováno od 3. 9. 2019.

Prosíme žáky a studenty školy, aby v tento den nevstupovali do prostoru šaten TV a sprch (schodiště k tělocvičně a chodba v suterénu) z důvodu úklidu po rekonstrukci sociálních zařízení. Tento prostor bude možno používat od středy 4. 9. 2019.

——————————————————

Úterý 3. 9. 2019

1. A, 1. B: 8.00 – 11.30 třídnická hodina

12.00 odjezd na adaptační pobyt

Ostatní třídy SŠ a studijní skupiny VOŠ – výuka dle rozvrhu

Prosíme žáky a studenty školy, aby v tento den nevstupovali do prostoru šaten TV a sprch (schodiště k tělocvičně a chodba v suterénu) z důvodu úklidu po rekonstrukci sociálních zařízení. Tento prostor bude možno používat od středy 4. 9. 2019.

 ——————————————————

Pondělí 9. 9. 2019

Střední škola:

13.30 – 15.30
Slavnostní zahájení v aule, představení nových vyučujících, p
řivítání 1. ročníků (pasování), Happening

Těšíme se na Vás