XII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování

Kroměříž se stala dne 13. 11. 2018 místem konání XII. Krajské konference k primární prevenci rizikového chování. Více jak sto účastníků, metodiků prevence na základních a středních školách ze Zlínského kraje, mělo příležitost získat zajímavé informace a podněty od lektorů a odborníků z praxe, kteří své příspěvky věnovali letošnímu aktuálnímu tématu: Dobrý start při přechodu žáků na vyšší stupeň vzdělání.

Konferenci zahájil radní Zlínského kraje pro oblast školství Mgr. Petra Gazdík, v programu dále zazněly příspěvky od krajské školské koordinátorky prevence rizikového chování Mgr. Bc. Šárky Kostkové, krajských metodiků prevence Mgr. Ireny Majtnerové a Mgr. Bc. Oldřicha Kratochvíla.  Činnost Centra a nabídku podpory v oblasti kariérového poradenství představila také PhDr. Jarmila Peterková – zástupce zlínského Centra kariérového poradenství.

V dopoledním bloku získaly zasloužený prostor i pozornost účastníků konference inspirativní příspěvky na témata: Rizika komunikace mezi týmem školy a rodiči (Mgr. David Čáp, Ph.D.), Cesta k výjimečnosti: nástroje leadershipu jako cesta změny chování lidí a kultury školy (Mgr. Ondřej Bárta), Rituály a třídní identita (Mgr. Markéta Hlavsová), Uplatnění šesti nevyhnutelných a dostačujících podmínek C. R. Rogerse v práci s třídním kolektivem (PhDr. Helena Vrbková). Příklady dobré praxe odprezentovali  zástupci organizací působících v oblasti prevence rizikových jevů a zážitkových programů pro školy MADIO z.s. a DIS Fryšták.

Záznamy z jednotlivých vystoupení jsou k dispozici na portále zkola.cz.

V odpoledním bloku konference proběhlo pět tematických workshopů, v nichž mohli metodici prevence neformálním způsobem načerpat řadu praktických námětů pro práci s třídními kolektivy v rámci letošního tématu Dobrý start při přechodu žáků na vyšší stupeň vzdělání:

Průběh XII. Krajské konference k primární prevenci rizikového chování potvrdil význam aktivního přístupu k dobrému klimatu školy i třídních kolektivů ze strany pedagogů ve spolupráci s metodiky prevence a odbornými pracovišti ve Zlínském kraji.