Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu na služby: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – oprava střechy – zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti

Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu na služby: VOŠPS  a SPgŠ Kroměříž – oprava střechy – zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti.

Výzva k podání nabídky