Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: „Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž – výměna kotlů“

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž – výměna kotlů“

výzva k podání nabídky – výměna kotlů