Výsledky hodnocení PZ po doplnění ke dni 22. 5. 2017

Výsledky hodnocení přijímacího řízení pro studijní obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA po doplnění hodnocení uchazeče v náhradním termínu a po doplnění uchazečů na uvolněná místa na základě autoremedury ke dni 22. 5. 2017

pdf-icon Přijati po odvolání a NT 2017 k 22. 5. 2017