Výsledky hodnocení přijímacího řízení SŠ, denní forma, pro studijní obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Výsledky hodnocení přijímacího řízení SŠ, denní forma, pro studijní obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA ze dne: 12. a 13. dubna 2022 (JZ) a 19. a 20. dubna 2022 (ŠPZ – řádný termín) a 27. dubna 2022 (ŠPZ – náhradní termín)

Seznam přijatých uchazečů:

pdf-icon Seznam přijatých uchazečů 2022

Výsledková listina:

pdf-icon Výsledková listina – Předškolní a mimoškolní pedagogika_2022_SŠ

Tento den zveřejnění – 29. 4. 2022 – se považuje za den oznámení rozhodnutí o přijetí. V souladu s § 60g školského zákona potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve Vyšší odborné škole pedagogické a sociální a Střední pedagogické škole Kroměříž odevzdáním zápisového lístku ředitelce Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. od data zveřejnění seznamu na webu školy).

Zápisový lístek podepsaný žákem i zákonným zástupcem je možné poslat poštou nebo odevzdat osobně na sekretariátu školy od pondělí 2. 5. 2022 (denně 8.00-11.30, 13.00-15.00).  Stejným způsobem bude předáno rozhodnutí o přijetí. Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka výše uvedené školy. Nezletilého uchazeče zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý procesní způsobilost.

Kritéria přijímacího řízení:

Vzor odvolání:

doc_icon vzor-odvolani

Vzor zpětvzetí odvolání:

doc_icon vzor-zpetvzeti-odvolani