Výsledky hodnocení přijímacího řízení SŠ, denní forma, pro studijní obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Výsledky hodnocení přijímacího řízení SŠ, denní forma, pro studijní obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA z 3. 6., 4. 6., 5. 6. a 8. 6. 2020 

pdf-icon Výsledková listina – Předškolní a mimoškolní pedagogika_2020_SŠ

Kritéria a požadavky pro přijímací řízení a způsob hodnocení jejich splnění na školní rok 2020 /2021 – obor: 75-31-M/01 – Předškolní pedagogika a mimoškolní pedagogika, forma: 4 leté denní studium / 1. kolo přijímacího řízení:
Kriteria-ss-2020-2021predskolni-a-mimoskolni-pedagogika

Žádost o vydání nového rozhodnutí:
Žádost o vydání nového rozhodnutí