VOŠka jede… A chystá novinku, kterou musíte vědět. A POSLAT JI DÁL!

Máme dobrou zprávu, pro všechny maturanty v závěru školního roku 2017/2018.

Mnozí absolventi středních škol teprve v průběhu studia zjistí, čemu by se opravdu chtěli profesně věnovat. Mnozí také přijdou na to, že všeobecné či technicky zaměřené středoškolské vzdělání jim neumožňuje nastoupit do profesí s pedagogickým zaměřením. Právě pro lidi, kteří ví, že chtějí v budoucnu pracovat jako pedagog – nabízíme nový směr – novou cestu.

Od školního roku 2018/2019 bude na VOŠPS v Kroměříži otevřen nový obor: PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, po jehož absolvování mají naši úspěšní diplomovaní specialisté (DiS.) otevřené brány jako učitelé mateřských škol, dále se mohou uplatnit jako vychovatelé i pedagogové volného času v řadě institucí po celé ČR.

VÍTE O LIDECH, KTERÉ TATO NOVÁ MOŽNOST MŮŽE ZAJÍMAT? Pošlete jim odkaz, dejte jim zprávu. NA PŘIPRAVOVANÝCH DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZÍSKÁTE DALŠÍ INFORMACE, PROHLÉDNETE SI STAROBYLOU A PŘESTO MODERNÍ BUDOVU ŠKOLY A MNOHÉ DALŠÍ ZÁŽITKY VÁS ČEKAJÍ.

Těšíme se na Vás – naše budoucí studenty.