Úspěch v Hudební olympiádě ČR

Ve 2. ročníku celostátního kola Hudební olympiády ČR mimořádně uspěla naše žákyně 4.A Michaela Kolaříková. Na všechny soutěžící čekaly v prostorách celkem 4 disciplíny zaměřené na
praktické znalosti a dovednosti – hudebně teoretický a poslechový test, zkouška z intonace a rytmu, sólový zpěv české písně a provedení vlastní předem připravené skladby.
Ke své skladbě Just Love si Míša přizvala svých pět spolužaček a společně jsme prožili pestré hudební setkání. Vítězem je ten, kdo získá celkově nejvyšší počet bodů v součtu všech disciplín. A tak se stalo, že naše Míša vybojovala ZLATÉ PÁSMO a od poroty také zvláštní cenu za provedení vícehlasé vokální skladby. Diplom obdržely také Věra Bařáková, Alžběta Kovářová, Alžběta Ondráčková, Kristína Podešvová a Lucie Vičanová.

Děkujeme organizátorům i sponzorům soutěže, mezi které mj. patřila i kroměřížská PLASTIKA a. s. Velká gratulace pak patří naší žákyni za svědomitou přípravu a
vynikající reprezentaci.